Alexander de Savornin Lohman


 

Van 1972 tot 2012 was ik civielrechtelijk advocaat. Als jurist en advocaat ben ik gefascineerd door de mogelijkheden van het recht om evenwicht te scheppen in intermenselijke verhoudingen en zo bij te dragen aan een duurzame samenleving. Duurzaamheidsdenken bleek daartoe effectieve sleutels te bieden. Mijn lidmaatschap (van 1988 tot 2001) van de Nederlandse denktank voor de Club van Rome (Werkcomité van de Erasmus Liga) bracht mij tot dit inzicht. Tijdens studiereizen in onder meer Australië, Nieuw Zeeland, de Verenigde Staten en Canada kwam ik intensief in contact met innovatieve rechtspraakvormen die gericht zijn op herstel van intermenselijke en maatschappelijke verhoudingen en die daarmee het predikaat ’duurzaam’ verdienen.

Sinds 2009 zet ik mij in voor de integratie van duurzaamheidsdenken in het recht en in de rechtspleging. Daarvoor richtte ik tevens Center for Sustainable Justice op.

In 1993 begon ik principes van duurzaamheidsdenken structureel toe te passen in de rechtspraktijk. Om mijn inzichten breder te kunnen onderbouwen bestudeerde ik onder meer principes van de Antroposofie, Katharen, Boeddhisme, sjamanisme, de leer van reïncarnatie en karma, Taoisme, en de 2500 jaar oude klassieker ’Winnen zonder Strijd’ (The Art of War) van de Chinese veldheer Sun Tzu. Om effectief te leren omgaan met gevoelens en conflicten volgde ik opleidingen, workshops en trainingen in Europa en in de Verenigde Staten. Ik ontwikkelde diverse schema’s, modellen en principes, waaronder het ’Lohman Cabbage Conflict Model’, een vierdimensionaal Mens model en een model waarmee duurzaamheidsbijdragen van rechtspraaksystemen  kunnen worden gemeten.
Ik beschik over een uitgebreid internationaal netwerk in de wereld van rechtspraakvernieuwing en ben regelmatig spreker op internationale conferenties en expert meetings. Ik publiceer regelmatig en houd ik een blog aan op www.mr-online.nl, de website van juridisch tijdschrift Mr.

Ik ben lid van de commissie van adviseurs van de Stichting Bezinning Orgaandonatie en vertaler en eindredacteur van de Nieuwsbrief van de Stichting Unity Nederland. Daarnaast ben ik enthousiast beoefenaar van de Indonesische krijgskunst Pentjak Silat en speel ik wekelijks samen met West-Afrikaanse percussionisten in de begeleiding bij Afrikaanse danslessen van Ayaovi Kokousse.

Actueel


Nieuwe publicatie:

Boekbespreking:

Eric Lancksweerdt, ’Menselijke Kracht in het Recht’

TREMA Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2014/10

Download pdf


Artikel:

Adviesrecht voor slachtoffers? Grenzen aan slachtofferrechten in het strafproces

Nederlands Juristenblad 2014/6. (Download hier)

Reactie en Repliek: NJB 2014/13. (Download hier)


Blogs:

De 12 blogs die wij schreven voor juridisch magazin Mr. zijn te downloaden via deze link.

 


Engelstalige weblog: